Kameo blogg

Investeringar som skapar    

The United Kingdom of Crowdlending

The United Kingdom of Crowdlending
Kameo Kameo Team

Det är i fåtalet ekonomier som den finansiella sektorn spelar en lika viktig roll som den gör i Storbritannien. Sektorn fick sig en ordentlig törn under den senaste finanskrisen; banker var upptagna med att räddas av regeringen och skattebetalarnas pengar- de ägnade sig lite åt utlåning, varken till småföretagare eller konsumenter.

Marknaden hade tröttnat på låga räntor, dyra och rigida bankprocesser – Storbritanniens ekonomi var redo för ett nytt alternativ. Under perioden 2008- 2009 var det huvudsakligen fyra företag som hittade ett sätt att adressera den låga räntan för sparare, likväl finansieringsproblemet för småföretagare och konsumenter. ”The fantastic four” crowdlending företagen var Zopa, Ratesetter (båda konsumentutlåning), Marketinvoice (factoring) och Fundingcircle (företagslån). Det var en trög start och tillväxten lät vänta. Människors pengar var på spel, konsumenter och företag kände inte till denna nya typ av finansiering och var – kanske inte så konstigt- skeptiska.

Brittiska reglerare såg snabbt marknadens potential, de tyckte att man skulle låta marknaden hantera det fundamentala problemet med effektiv kapitalallokering och låta bankerna få konkurrens. Reglerarna skickade ut en undersökning till crowdlending företag, fick relevant feedback och implementerade en ny lag, specifikt utformad för att möta den växande marknadens behov. Detta skedde långt innan crowdlending konceptet hade spritt sig till övriga Europa. Resultatet: en slående tillväxt i en kontrollerad och reglerad miljö. På så sätt introducerades en helt ny finansieringskälla och investeringstillgång.

I dagsläget har mer än 4.4. miljarder lånats genom brittiska crowdlending företag, av dessa går ungefär 50/50 till konsumenter respektive företag. Kontinentaleuropa har i jämförelse möjliggjort lån av 1 miljard Euro. Med andra ord; Storbritannien står för så mycket som 80 procent av den europeiska marknaden.

 

UKmarket

För mer intressant information se AltFi.

BI Intelligence rapporterade nyligen att Storbritanniens crowdlending marknad, räknat per capita, är 72 procent större än marknaden i USA. Ca 2.3 miljarder dollar i P2P lån genererades i Storbritannien under 2014, vilket gör Storbritannien till den största alternativa lånemarknaden i världen (räknat per capita).

I Storbritannien har avkastningen till investerare sedan 2008 på ett genomsnitt varit ca 5,5 % men det är stora skillnader mellan olika lånemarknadsplatser. Och generellt, ju större de blir med mer likviditet, ju lägre avkastning.

Marknaden i Storbritannien utvecklas snabbt, med många nya företag som fokuserar på olika nischer – konsument kredit, företagslån utan säkerhet och tillgångsbaserad utlåning. Andra möjliggör lån till flygplan, fastighetsprojekt, sjukhus underhåll etc. Det är till och med möjligt att låna ut till Londonbor i behov av månadsbiljett till tunnelbanan. Säkerheten är själva biljetten då den kan återsäljas vid utebliven betalning.

Mer än 100 företag har nu tillstånd under den brittiska crowdlending regleringen. Mer än 150 000 lånar ut/ investerar och mer än 160 000 lånar kapital (av vilka småföretagare står för ca 10 000).

Marknaden för crowdlending rapporteras för närvarade växa med 10 procent per månad.

Framgången för peer-to-peer lending i Storbritannien kan primärt attribueras den anpassade regleringen och transparensen. Andra förklaringar är:

  • Högst internetpenetration i världen.
  • Hög mobilpenetration, nära efter Tyskland som är främst i EU.
  • Högre spenderande per capita än USA, Tyskland och Frankrike.
  • Storbritannien adapterar sig snabbare till nya betalningsmetoder än andra industriländer.

Har Skandinavien samma potential månntro?

Vi tror att svaret är ja och att crowdlending kommer att bli ”the next big thing” även här uppe i norr.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *