Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Svensk fastighetsstatistik – utvecklingen de senaste månaderna

Svensk fastighetsstatistik – utvecklingen de senaste månaderna
Kameo Kameo Team

Prisutvecklingen i storstadsområdena går fortsatt uppåt. Förklaringen kan vara en fortsatt hög efterfrågan i samband med en relativt låg tillgång på bostäder till försäljning. I det här inlägget går vi igenom aktuell statistik när det gäller prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige.

 

Det talas ganska mycket om utvecklingen av fastighetspriser. Har priserna gått upp eller ner? Hur ser betalningsviljan ut när det gäller bostäder? Ökade krav på den som lånar pengar, t.ex. vad gäller amorteringstakten, verkar inte ha påverkat priserna särskilt mycket, kanske beroende av det låga utbudet. Under sommaren brukar försäljningen av bostäder vila något, för att sedan ta fart igen i augusti. Därför har vi tittat närmare på aktuell statistik för att se hur läget ser ut i Fastighetssverige.

 

Fortsatt hög takt i storstadsområdena

Enligt Svensk Mäklarstatistik har prisutvecklingen gått upp i Stockholm, Göteborg och Malmö. I centrala Stockholm har priserna på bostadsrätter gått upp med 0,3% senaste tre månaderna, att jämföra med 7,2% för senaste tolv månaderna. Tittar man däremot på Stor-Stockholm har priserna gått ner senaste tre månaderna, där utvecklingen är -2,3% med en total uppgång på 5,1% senaste året.

 

all statistik i detta inlägg är hämtad från Svensk Mäklarstatistik

 

Göteborg och Malmö drar ifrån

I Göteborg och Malmö verkar utvecklingen vad gäller bostadsrätter gå uppåt i en snabbare takt, kanske för att Stockholm som tidigare hade en snabb prisutveckling drog ifrån och nu har lugnat sig något. I centrala Göteborg har priserna de tre senaste månaderna gått upp 1,5%, med en prisutveckling på 8,4% de senaste tolv månaderna. I Stor-Göteborg är uppgången högre: 3,4% de senaste tre månaderna och 13% de senaste tolv månaderna. Centrala Malmö har haft en prisutveckling på 0,6% de senaste tre månaderna och hela 16,4% senaste året. För Stor-Malmö har utvecklingen gått upp 4,5% senaste tre månaderna och 17,8% de senaste tolv.

 

Läs också: Bra-att-ha-siffror för dig som vill investera i fastighetsbranschen

 

Utvecklingen i riket går också uppåt

Vill man lyfta blicken och titta på hela riket har prisutvecklingen när det gäller bostadsrätter varit något lugnare. De senaste tre månaderna har priserna gått ner med 0,1% (de har alltså nära nog stått stilla). De senaste tolv månaderna däremot har priserna gått upp med 8,4% i hela riket. För att ge ett hum om vad det innebär var snittpriset per kvadratmeter i riket 40 629 kr de senaste tre månaderna. Jämför man med centrala Stockholm var snittpriset i stället 95 359 kr de senaste tre månaderna.

 

Vilka slutsatser kan man då dra av detta? Det är svårt att uttala någonting säkert, men det verkar som att det finns ett fortsatt intresse för att bo i storstadsregionerna. Efterfrågan verkar därmed vara hög i relation till utbudet, än så länge.

 

Vill du bidra till fler bostäder samtidigt som du får avkastning på din investering? Läs mer om hur det går till här!

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *