Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Så arbetar vi för att göra dina investeringar säkra

Så arbetar vi för att göra dina investeringar säkra
Kameo Kameo Team

“Hur arbetar ni med risk- och kreditbedömning?” Det är en fråga som ofta dyker upp hos oss i olika former. Därför gör vi nu en inzoomning på vad vi på Kameo bedömer hos företagen och hur vi gör det. Häng med bland bedömningskriterier, kassaflödeskontroller och kreditkommittéer!

 

“För att få A i betyg måste man ha full pott på fem områden”

Alla projekt som vi förmedlar via marknadsplatsen börjar med en ansökan från företaget som vill låna pengar. Och om företaget får godkänt på de initiala kreditbedömningarna hos UC och Bisnode påbörjar vi en grundlig analys av företaget. Sebastian Harung, medgrundare av Kameo, är en av dem som är involverad i processen och förklarar att det alltid är fem områden som hamnar under luppen:

“Vi ser givetvis till själva företaget som helhet, men vi tittar även på personerna bakom, lånet i relation till projektets värde, projektkalkylen och fastigheten i sig. De fem områdena väger vi sedan samman till ett kreditbetyg på skalan A till E, där A är högst och E är lägst.”

Enligt Sebastian är det få företag som får full pott på samtliga områden. Faktum är att Lenca Properties nyligen blev det första företaget att få A som slutgiltigt betyg i vår kreditbedömningsprocess – och det säger onekligen något om de tuffa kriterierna.

 

Lenca Properties söker just nu lån till ett fastighetsprojekt i Vasastan, Stockholm.

 

“Kassaflödet är minst lika viktigt som pant eller borgen”

Nästan alla lån som du kan investera i hos oss har någon form av säkerhet: det kan t.ex. vara fastighetspant, aktiepant eller olika former av borgen. Dessa säkerheter är viktiga om något av företagen inte skulle kunna betala tillbaka, då de gör det möjligt för dig som investerare att helt eller delvis få tillbaka dina pengar. Men kassaflödet är också något som vi tittar på under kreditbedömningsprocessen av ett företag:

“Att företaget har pengar tillgängligt för de månadsvisa räntebetalningarna är en viktig faktor när vi beslutar om lån. Skulle det vara så att kassaflödet är dåligt betalar vi inte ut hela lånet: istället behåller vi en del av summan i tryggt förvar på ett Escrow-konto och garanterar att räntebetalningarna kommer i tid till investerarna” exemplifierar Sebastian.

 

“Vår kreditkommitté måste godkänna alla lån”

Efter en omfattande bedömning av såväl de fem områdena som kassaflödet läggs allt material fram till Kameo kreditkommitté. Kommittén varierar, men består vid varje möte av en grupp på 4–6 personer som har erfarenhet och kompetens inom fastighetsanalys, kreditbedömning och -analys, revision och fastighetsförsäljning. Deras uppgift är att kritiskt granska underlaget och ta det slutgiltiga beslutet om lånet:

“Det är först efter att kreditkommittén har godkänt ett lån som vi lägger upp det på marknadsplatsen. På det sättet får varje lån en omfattande granskning – poängen är att inget ska kunna smyga under radarn” förklarar Sebastian.

Och metoden är framgångsrik: alla de företag som har genomgått kreditbedömningen och godkänts av kommittén har betalt sina räntor och lån i tid. Lånet till Eskilstuna Magasinering & Fastighets AB, vilket är det enda avbrutna lånet, stoppades av företaget självt och betalades tillbaka till investerarna. Resterande lån är antingen fullt återbetalda, löper på enligt plan eller står i startgroparna på olika sätt. Och så vill vi att det ska fortsätta:

“De lån som vi förmedlar är långt ifrån en “sista utväg” för företag – det är inte lättare att få lån hos oss än på banken. Däremot så går det snabbare hos oss och vi välkomnar företag i alla storlekar, medan bankerna ofta inte ger någon uppmärksamhet till de mindre spelarna” förklarar Sebastian.

Han fortsätter:

Men vi gör, precis som bankerna, ordentliga kontroller. Och vi har höga krav för att kunna erbjuda våra investerare så säkra investeringar som möjligt. Det må ta lite längre tid, men hellre färre lån som är riktigt bra än en välfylld marknadsplats med riskfyllda projekt” konstaterar Sebastian.

 

Vill du veta ännu mer om vår risk- och kreditbedömning? Läs mer på hemsidan eller kontakta oss direkt med dina frågor. Våra lån hittar du på marknadsplatsen.

/Johanna, team Kameo

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *