Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Olika sätt att investera pengar – en översiktlig guide!

Olika sätt att investera pengar – en översiktlig guide!
Kameo Kameo Team

Du har en del pengar över och vill investera dem på ett bra sätt. Men hur? Ska du sätta in dem på sparkonto, spara via crowdfunding eller helt enkelt köpa guld för pengarna? Vår guide kan leda dig rätt i investeringsdjungeln!

 

Skillnad mellan räntebärande och aktierelaterad placering

Investeringar kan ofta delas upp i kategorierna räntebärande och aktierelaterade placeringar. Räntebärande placeringar handlar kort och gott om att tjäna pengar genom att låna ut pengar. Du får alltså avkastning på utlånade pengar. Aktierelaterade placeringar innebär att du köper tillgångar och förhoppningsvis får avkastning på dessa när priset stiger.

Här kommer förklaringar till de vanligaste investeringsalternativen. Vilket passar dig bäst?

 

1. Sparkonto

Generellt sätt har ett sparkonto bättre ränta än ett transaktionskonto eftersom du inte sätter in och tar ut pengar så ofta. Jämför olika sparkonton innan du bestämmer dig. Oftast är det så att om du låser dina pengar en viss tid så får du bättre ränta än om du vill ha obegränsad tillgång till dem. Insättningsgarantin är också viktig att ta ställning till. Ingen garanti ger visserligen högre ränta men innebär också att du inte får någon ersättning av staten om institutet som förvarar dina pengar går i konkurs.

 

2. Räntefond

En räntefond placerar enbart i räntebärande värdepapper som exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. Avkastningens storlek beror främst på den framtida ränteutvecklingen och på förvaltarens skicklighet. Värdepappernas löptid skiljer olika räntefonder från varandra. Korta räntefonder innebär större säkerhet, medan långa räntefonder påverkas mer av marknadsräntorna och därmed har en större risk.

 

3. Crowdfunding

Det finns många typer av crowdfunding. En av dem är lånebaserad crowdfunding, som går ut på att privatpersoner lånar ut pengar till ett företag mot viss ränta. Det har talats om att detta kan komma att bli det nya folkliga sättet att spara eftersom det gör det möjligt för privatpersoner att få en bra ränta på sina besparingar. Kreditbetyget indikerar risken i investeringen och bestämmer därmed räntesatsen: högre kreditbetyg ger en lägre ränta, men en desto säkrare placering.

 

Läs mer: Är crowdfunding nästa folkliga sätt att spara?

 

4. Aktier

En aktie är en andel i ett företag, vilket innebär att ett aktieköp gör dig till delägare i det aktuella aktiebolaget. Gemensamt för alla aktier är att du som delägare får ta del av två typer av avkastning om företaget går bra: dels den årliga aktieutdelningen, dels kapitalvinsten som du får när du säljer aktien.

 

5. Aktiefonder

Aktiefonder består till minst 85 procent av aktier eller aktierelaterade värdepapper. Den gemensamma tanken bakom aktiefonderna är att de ger en riskspridning eftersom de investerar i många olika företag. Detta gör också att skillnaderna mellan olika aktiefonder kan vara ganska stora.

 

6. Fastigheter

Fastighetsinvestering räknas sedan lång tid tillbaka som en relativt trygg investering. En av de stora fördelarna är att de kan ge en stabil och långsiktig avkastning i form av hyror. Dessutom är fastigheter lätt att sätta sig in i och förstå. Om inflationen skulle gå upp så innebär dessutom realtillgångar som fastigheter ett bra skydd.

 

7. Guld

Du kan köpa guld i fysisk form, som värdepapper eller som aktier i gruvbolag som bryter guld. När det svänger på den finansiella marknaden brukar man tala om guld som en lite mer trygg investering. Inte minst vid inflation då pengar minskar i värde, vilket guld inte gör på samma sätt. En nackdel är att det är svårt att förutsäga värdet på guld i framtiden.

 

Hittade du en eller flera investeringsformer som passar dig? Kanske i kombination? Via Kameo kan du t.ex. kombinera fastighetsinvestering med lånebaserad crowdfunding! Kolla in våra aktuella fastighetsprojekt här.

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *