Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Några nedslag i Sveriges bostadshistoria – på fem minuter

Några nedslag i Sveriges bostadshistoria – på fem minuter
Kameo Kameo Team

Från låg standard och trångboddhet via Miljonprogrammet till nya finansieringsmöjligheter för bostadsbyggande – här får du en snabb översikt över Sveriges bostadshistoria.

 

Vi lever i en tid av urbanisering och digitalisering, någonting som självklart påverkar även andra delar i samhället. Vårt boende är en av de delarna som påverkas. Många vill bo i städer, vi vill gärna ha miljövänliga bostäder och bekvämligheter som mataffär och apotek i närheten – men hur har det egentligen sett ut historiskt?

 

Bostadsstandard införs under 1800-talets andra hälft

Standarden på bostäder var inte särskilt hög och många, framförallt arbetare, bodde i trånga bostäder som inte uppfyllde vad vi idag tycker skulle anse är grundläggande krav. Men det ska ändras – under 1800-talets andra hälft införs stadgar med krav som en bostad måste uppfyllas. Dock var det svårt för den som kontrollerade att se till att det efterlevdes eftersom det inte fanns några nya bostäder att flytta till.

 

Ytterligare regleringar och politiska diskussioner under 1900-talets början

Under första halvan av 1900-talet införs ytterligare regleringar. Den första hyreslagen antas och i den regleras vad som gäller mellan hyresvärden och hyresgästen. Bostäder blir en än mer politisk fråga och 1928 håller Per Albin Hansson ett välkänt tal där han pratar om “Folkhemmet” för första gången. Arbetslösheten under 20-talet och trångboddheten tros vara bidragande faktorer till att födelsetalen är så låga – folk avvaktade helt enkelt med att skaffa barn. Under den här tiden börjar det byggas en hel del och det är också under den här tiden som många kommuner startar upp en bostadsrättsförmedling.

 

Läs också:  Förstå dina investeringar: ett fastighetsprojekt från start till mål

 

Miljonprogrammet fastställs under 60-talet

Är det någonting många känner till om Sveriges bostadshistoria så är det Miljonprogrammet. Det hade blivit helt uppenbart att det fanns för få bostäder. Även om byggandet hade kommit igång så gick det alldeles för långsamt. Därför bestämde man att en miljon bostäder skulle byggas under 10 år (mellan 1965 och 1974). Miljonprogrammet har senare blivit kritiserat för att man inte hade en helhetssyn, bl a tänkte man inte särskilt mycket på den omkringliggande miljön. I dagsläget är det också många bostäder som byggdes inom ramen för Miljonprogrammet som behöver rustas upp.

 

Miljöfrågor blir allt viktigare under 90-talet och framåt

Att ta hänsyn till miljön när man bygger kanske känns som någonting självklart just nu, men började egentligen bli vanligare under 90-talet. Den här trenden har gått vidare till att man satsar mer på exempelvis passivhus, som är en samling tekniker för att bygga mer energieffektiva hus.

 

Tänker man på bostadssituationen som den ser ut idag är det lätt att tänka att de problem vi har på bostadsmarknaden är unika för vår tidsperiod. Tittar man bakåt i tiden ser man dock att det har funnits utmaningar i bostadsbyggandet tidigare. Tack vare digitaliseringen och nya finansieringsmöjligheter finns det nu möjlighet att vara med och göra en god gärning då fler bostäder byggs samtidigt som man får avkastning! 

 

Är du nyfiken på våra aktuella lån? Klicka här!

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *