Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Intervju med låntagare – Bolag med fastighetsbestånd av hyreslägenheter

Intervju med låntagare – Bolag med fastighetsbestånd av hyreslägenheter
Kameo Kameo Team

Vi har tagit en pratstund med en av grundarna till BM Utleie og Utvikling AS, Miron Ismailovski!

 

Kan du berätta lite kort om bolaget och bakgrunden till att ni grundades?

BM utleie og utvikling AS startades år 2012. Målet var att bli en aktiv aktör i fastighetsbranschen, baserat på uthyrning av lägenheter i centrala områden och utveckling av nya bostäder.

Ägarskapet är delat mellan aktieägarna som själva är aktiva i bolaget och arbetar kontinuerligt med uthyrning och utveckling.

Hur ser er fastighetsportfölj ut och vad är huvudorsakerna till den stabila kontantströmmen?

Företaget erbjuder bostäder till den öppna marknaden, men har också ett tätt samarbete med kommuner i Norge som tillhandahåller bostäder för
personer med särskilda behov.

Fastigheterna är placerade i Oslo och Moss kommun. Portföljen består av totalt 51 bostäder, allt från enrumslägenheter till större lägenheter om fyra rum och kök.

Totalt generade fastighetsbeståndet en intäkt om totalt NOK 471 000 i månaden och årligen NOK 5 600 000. Bolaget har gått har haft ett överskott sedan start och har ett budgeterat resultat på NOK 1 200 000 år 2018. Budget 2019 är uppskattat till intäkter på NOK 6 000 000.

Det är med hänsyn till att säkra lägenhetsavtal med 6 månaders uppsägning i alla kontrakt. Detta gör att det är en god och säker kontantström i bolaget med
en vakansgrad på ca 0 lägenheter. Bolaget har också utvecklat en del fastigheter som har sålts av där kapitalet återinvesterats i nya fastigheter. Detta gäller tomter som har erhållit bygglov och sedermera blivit sålda. För tillfället har bolaget bygglov för fyra stycken lägenheter samt tillhörande garage som
är ute till försäljning.

Hur ser ni på framtiden och hur kommer bolaget att vidareutvecklas?

Ägarna har som mål att öka lägenhetsportföljen med 30% under 2019. Med bakgrunden av positiva resultat och redan färdigställda projekt med goda resultat är bolagets bankkontakter positiva till att vara med och finansiera nya fastigheter.

Varför har ni valt att använda er av crowdfunding och Kameo som finansieringsalternativ?

Bolagets ägare ser crowfunding och Kameo som en god samarbetspartner då man periodvis är i behov av en liknande kassakredit och att ha ett lån med en
kortare löptid än det en vanlig bank är villig att gå med på. Kontakten med Kameo är god och ansökningsprocessen är effektiv. Efter att ha lånat genom Kameo under ett drygt år är ägarna mycket nöjda med resultatet och ett gott samarbete.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *