Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Konkursstatistik och riskbedömning

Konkursstatistik och riskbedömning
Kameo Kameo Team

Enligt nyligen framtagen statistik från UCökade antalet företagskonkurser med 13% mellan åren 2017-2018. Till detta nämns att antalet nystartade företag också ökar. Noterbart är att byggbranschen står för en ökning på 11%, ett tuffare klimat på fastighetsmarknaden har onekligen inneburit stora utmaningar även för byggbranschen. Samtidigt belyser UC några positiva indikationer i kontrast till den dystra konkursstatistiken, däribland återfinns en ökad mängd företag som innehar UC bästa riskklass såväl som att omsättningen i företag, totalt sett, ökar. Rapporten avslutas dock i moll, andelen oseriösa företag, dvs ”företag som startas, bedrivs eller avslutas i bedrägligt syfte”, ökar kraftigt. Tendensen är inte branschspecifik utan förekommer i alla verksamhetsområden.

I tabellen nedan ses statistik över antal företagskonkurser i Sverige mellan 2009-2018. Rapporten från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser2 konstaterar att 7223 företag i Sverige försattes i konkurs under 2018.

Således blir objektiva kreditbedömningar allt viktigare för att skapa sig en bild av ett specifikt företag. En riskanalys kan tyckas innehålla självklara ben, såsom företagshistorik och vilka säkerheter som kan erbjudas. Lägg därtill projektkalkyler, budget och planritningar så kan ett projekt paketeras och resoneras kring. Riskfaktorerna är dock många och utomstående parametrar att ta hänsyn till ännu fler. Hur kommer bostadsmarknaden på ort X se ut om ett år? Finns det lagar eller regleringar som kan påverka framtida möjligheter för företaget som söker rörelsekapital för expansion? Frågorna är svåra att göra standardiserade och är allt som oftast projektspecifika. För att åstadkomma en rättvis kreditbedömning krävs därför mer än en kompetent person, det krävs en helhetsbedömning där alla stenar lyfts på och där alla tänkbara scenarion stöts och blöts. Kameo har därför sin egen kreditkommitté som tillsammans diskuterar projekt som av kreditanalytiker tycks uppfylla Kameos initiala krav, exempelvis om företaget uppnått godkänt kreditbetyg från UC, är ett aktiebolag och kan uppvisa positivt eget kapital.

Trots en bred kompetens över flera olika områden kan det uppkomma utfall som varit svåra, för att inte säga omöjliga, att ta reda på. Om information undanhålls eller förvanskas kan det vara svårt att verifiera varenda detalj. Det som kan göras för att undvika oförutsedda händelser är att genomföra en så pass gedigen bedömningen som möjligt. Hittills har Kameo genomfört 123 projekt och haft två stycken konstaterade konkurser där låntagande bolag inte lyckades följa den tilltänkta projektplanen. Två lån har haft återbetalningssvårigheter i Norge, med försent återbetalda lån. För att ta reda på mer om riskbedömningen som Kameo gör kan du klicka här.

 

Har du inget Kameo-konto? Skapa ett redan idag, det tar inte mer än tre minuter!

 

Källa:

1https://uc.se/konkursstatistik/?SelectedValue=8972https://uc.se/konkursstatistik/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=konkurstatistik&utm_content=link&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=newsletter&pe_data=D42455C44744047584676424A5B4671|23095902

2http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-01-15-konkurser-december-2018.html

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *