Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Investeringar – tid, pengar och kunskap

Investeringar – tid, pengar och kunskap
Kameo Kameo Team

Ordet ”Investering” förekommer i olika sammanhang, det kan vara ett arv som ska omsättas för att (förhoppningsvis) ge ökad avkastning eller någon som introducerats för en bra idé där kapital saknas. En enkel konnotation som görs när vi hör ordet investering är att det måste handla om finansiella medel; en investering av pengar helt enkelt. Vi satsar en summa i något, eller någon. En snabb sökning på Google ger följande definition:

”En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser.”1

Andra former av resurser, var är då det? Det är lätt att glömma att en investering även kan innebära avsättning av tid och/eller kunskap. För att exemplifiera detta kan elitidrottare nämnas, de investerar förvisso även pengar i satsningen mot toppen, men likväl investerar de i tid; träning, kostvanor, tekniska detaljer, listan kan göras lång. Det finns helt enkelt oändliga parametrar att ta hänsyn till. Liknelsen kan tas längre, investeringar är sällan riskfria, oväntade skador eller andra oförutsedda händelser kan leda till att även välplanerade strategier misslyckas och avkastningen inte blir den förväntade. Avkastningen i det här fallet får bli resultatet av satsningen. I dessa OS-tider kan fallet Therese Johaug nämnas, där investeringen var en satsning mot att vinna guld i OS i Sydkorea, men utfallet blev en avstängning som löpte över de olympiska spelen. Vad berodde detta på? Att man funnit spår av förbjudna preparat i Johaugs kropp. Enligt egen utsago så kom dessa från ett botemedel mot munsår som genom en ovetskap om dess innehåll lett till oanade konsekvenser. Poängen är inte att avgöra vems fel det egentligen var, utan snarare konstatera att vi gör investeringar hela tiden, i olika grad och med olika insatser.

Avkastning

Avkastningen kan vara uppskattad till vissa resultat, men många faktorer spelar in. En investering kan gå fel och investeraren måste hela tiden kalkylera och vara väl införstådd med detta. För att skapa bra förutsättningar för en själv finns möjligheten att sprida sina risker, inte lägga alla ägg i samma korg så att säga. Här haltar idrottsjämförelsen något, vi ser sällan nuförtiden någon som elitsatsar på två separata sporter för att sprida riskerna att misslyckas (det finns dock några stycken). Däremot ges du som investerare av din privatekonomi nuförtiden allt större möjlighet att diversifiera ditt kapital. Kameo vill dra sitt strå till stacken och erbjuda en typ av investeringsmöjlighet som tidigare varit svårtillgänglig. Genom lånebaserad crowdfunding finns möjligheten att investera minimibeloppet femhundra kronor och uppåt. Det gör att fler människor kan vara med och finansiera fastighetsprojekt och samtidigt få tal del av avkastningen. Men glöm inte att investeringen inte enbart handlar om summan pengar; avsätt tid till att ta reda på så mycket information som möjligt av det projekt du vill investera i! På så sätt skaffar du dig förutsättningar för en bra investering! Läs mer om risk och avkastning hos Kameo här.

 

1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Investering

(Bild: Matthias Schrader / The Associated Press)

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *