Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Intervju: Trond Helge Kristiansen – gründer og daglig leder i Kaizer

Intervju: Trond Helge Kristiansen –  gründer og daglig leder i Kaizer
Kameo Kameo Team

(svensk version följer längst ned)

Fortell litt om deg selv og selskapet.
Jeg heter Trond Helge Kristiansen og er 36 år. Jeg har alltid vært en gründer, og har siden jeg var liten grepet muligheter som jeg synes er spennende. Gir aldri opp og bruker så og si all min energi for å nå mine mål.

Kaizer AS ble etablert i 2009 og er en produsent av Kaizer Skjøtefrie Takrenneystemer. Selskapet bygger opp et nettverk av kunder og forhandlere over hele Norge og har i dag ca. 40 aktører som jobber med våre systemer aktivt. Vårt konsept har stort potensiale både i Norge og i andre nærliggende land.

Hva er din beste opplevelser i markedet? 
Det å komme seirende tilbake etter nederlag og tøffe perioder er min aller beste opplevelse. Det er også det jeg har lært og utviklet meg selv på aller mest.

Hva er de største utfordringene for dere?
Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer er et utradisjonelt system, og et system som skiller seg ut på mange måter med tanke på utseende, logistikk, installasjon, miljøvennlighet osv, og ikke minst på det faktum at det blir produsert lokalt på byggeplassen med en mobil produksjonsmaskin – en mobil takrennefabrikk egentlig. Dette er egenskaper som er positive på alle måter, men det å være annerledes fører også til skepsis i en tradisjonell og konservativ bransje. Vår største utfordring er derfor å få aksept i byggebransjen og få aktører til å velge oss. Så fort de har valgt oss er det ingen vei tilbake!

Hva er dine erfaringer med alternative finansieringsmetoder som folkefinansiering?
Jeg har meget gode erfaringer med folkefinansiering med utgangspunkt i vårt samarbeid i Kameo. Det gir meg som gründer en mulighet til å skaffe finansiering til prosjekter eller prosesser på en effektiv og enkel måte. Jeg opplever denne formen for finansiering er bedre tilpasset små og mellomstore bedrifter i en vekstfase enn tradisjonell bankfinansiering.

Hva er fordelene ved å låne via Kameo?
Kameo folkefinansiering er supert for Kaizer. Det er enkelt og raskt, og gir muligheter som ikke er så tilgjengelige hos tradisjonelle banker.

Hva tror du er de største utfordringen for de som ønsker å drive en egen virksomhet i dag?
Min erfaring er at finansiering er noe av det mest krevende for en gründer. Bankene er som regel skeptiske og lite interessert i små gründerselskaper. Likviditetsutfordringer er typisk i oppstart- og vekstfaser. Ofte tar ting mer tid og koster mer enn planlagt. Som gründer og daglig leder må man sørge for en hårfin balanse mellom det å skape forventninger og å være realistisk. Det er avgjørende å skape forventninger, beskrive potensiale og sørge for at omgivelsene blir engasjert. Samtidig må man være realistisk og ikke skape forventinger som er umulige å innfri. Dette straffer seg fort, spesielt i dialog med finansieringskilder.

Har du noen råd å gi til selskaper som trenger finansiering?

Bruk tid til å kommunisere med dine omgivelser, vær ærlig og direkte. Bli god på å skape forventinger og beskrive potensiale i ditt konsept. Vær åpen om utfordringer og beskriv risikoen så godt som mulig. Lytt til deg selv og aldri gi opp.

 

Takk for din tid Trond! 

Les mer her: https://www.kameo.no/bedriftslan-eiendomslan

________________________________________________________________

SVENSK VERSION 

Berätta lite om dig själv och företaget.

Jag heter Trond Helge Kristiansen och är 36 år. Jag har alltid varit entreprenöriellt lagd, och har sedan jag var liten varit snabb med att se möjligheter i saker som jag tycker låter spännande. Jag ger aldrig upp och lägger all min energi på att nå mina och företags mål.

Kaizer AS grundades 2009 och tillverkar Kaizer Skjøtefrie Takrenneystemer. Företaget bygger upp ett nätverk av kunder och förhandlare över hela Norge och har i dag ca. 40 samarbetspartners som jobbar aktivt med våra system. Vårt koncept har stor potential både i Norge och i andra närliggande länder.

Vad är dina bästa upplevelser av branschen? 

Att komma tillbaka starkt ur ett nederlag eller en tuff period är den bästa känslan. Det är också på den fronten som jag utvecklats mest på ett eget plan.

Vad är er största utmaning?
Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer är ett otraditionellt system, och ett system som skiljer sig från andra system på många sätt, särskilt i utseende, logistik, installation, miljövänlighet osv, och inte minst det faktum att det blir producerat lokalt på byggarbetsplatsen med en mobil produktionsmaskin – en mobil takrännefabrik egentligen. Detta är egenskaper som är positiva på alla plan, men att vara annorlunda leder också till skepsis i en traditionell och konservativ bransch. Vår största utmaning är därför att bli accepterade i byggbranschen och få aktörer att välja oss. Så fort de har valt oss är det ingen väg tillbaka!

Vad är dina erfarenheter av alternativa finansieringsmetoder som crowdrunding?
Jag har mycket goda erfarenheter av crowdfunding med utgångspunkt i vårt samarbete med Kameo. Det ger mig som entreprenör en möjlighet till att skaffa finansiering till projekt genom en effektiv och enkel ansökningsprocess. Jeg upplever att den här formen av finansiering är bättre anpassad för små och mellanstora företag i en tillväxtfas än traditionell bankfinansiering.

Vilka är fördelarna med att låna via Kameo, enligt dig?
Kameos modell fungerar väldigt bra för Kaizer. Det är enkelt och smidigt, och ger möjligheter som inte är så tillgängliga hos traditionella banker.

Vad tycker du är den största utmaningen för dem som vill driva en egen verksamhet idag?
Min erfarenhet är att finansiering ett av de mest krävande och svåra för entreprenörer. Banker är i regel skeptiska och inte så intresserade av mindre företag. Likviditetsutmaningar är typiska i uppstarts- och tillväxtfaser. Ofta tar saker mer tid och kostar mer än planerat. Som entreprenör och VD måste man hitta en balans mellan att skapa förväntningar och att vara realistisk. Det är avgörande att skapa förväntningar, se potential och se till att engagera sina medarbetare. Samtidigt måste man vara realistisk och inte skapa förväntningar som inte går att infria. Detta straffar sig fort, speciellt i dialog med finansiärer.

Har du något råd till företag som tänker ansöka om finansiering?

Avsätt tid till att kommunicera med din omgivning, var ärlig från början med hur läget ser ut. Bli bra på att skapa förväntningar och beskriva potential i din idé. Var öppen med utmaningar och beskriv risken så gott som möjligt. Lyssna på dig själv och ge aldrig upp!

Vi på Kameo vill rikta ett stort tack till Trond för de utförliga svaren!

Är du intresserad och undrar om ditt företag har det som krävs för att få låna kapital genom Kameo? Läs mer här: https://www.kameo.se/foretagslan-fastighetslan

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *