Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Hur ser de svenska hushållens ekonomi ut?

Hur ser de svenska hushållens ekonomi ut?
Kameo Kameo Team

Både sparandet och skuldsättningen ökar i Sverige, och en stor del av belåningen består av bostadslån. Utvecklingen historiskt visar dock att fondsparande blir mer vanligt, samtidigt som aktier blir mindre populärt. Vi har tittat närmare på de svenska hushållens ekonomi!

 

Det är många olika bud när det gäller svenskarnas ekonomi, i alla fall om man ska lyssna på medierna. Å ena sidan rapporteras det om att skuldsättningen ökar, å andra sidan att svenskarna är duktiga på att spara. För egen person kan det är ibland vara mer intressant att ha ett sparande anpassat efter mål, tidsperspektiv och riskvilja, men ur ett samhällsperspektiv är det en viktigt fråga,  Hur ser ekonomin ut när det gäller de svenska hushållen?

 

Hur mäter man?

Det finns många sätt att utvärdera sparande. Man kan titta på det som kallas för sparkvot. Då utgår man från hushållens disponibla inkomst (de pengar man har att röra sig med) och hur mycket de väljer att spara istället för att använda till konsumtion.

 

När man pratar om sparkvot inkluderas både värdepapper som exempelvis aktier och fonder, tillgångar i form av bostadsrätt eller fastighetsägande samt sparande till tjänste- och premiepension. När man talar om hushållens finansiella sparkvot är det enbart de finansiella tillgångarna (värdepapper och fastigheter).

 

Sparande och skuldsättning

Statistiska centralbyrån (SCB) följer upp sparande och skuldsättning löpande, och utvärderar bl a kvartalsvis. Enligt SCB hade hushållen ett nysparande på 125 miljarder kronor, samtidigt som skulderna ökade med 79 miljarder kronor under andra kvartalet 2017. Det i sin tur innebär ett finansiellt sparande på 46 miljarder kronor.

 

Hushållens skuldsättning har ökat mindre under 2017 jämfört med samma period under 2016. Samtidigt uppgår belåningen till 3860 miljarder kronor. En svindlande siffra, kan man tycka. En stor del av belåningen består av bostadslån, upp till hela 80 procent enligt SCB.

 

Fonder ökar i popularitet, aktier mindre populärt

Enligt SCB har det svenska folket minskat sitt sparande i aktier, och istället ökat sparandet i fonder med motsvarande summa som aktiesparandet har minskat. Att fondsparandet ökar är en trend som går att skönja i SCB:s senaste publicering som rör fondsparande.

 

Vill du prova på att spara genom crowdfunding samtidigt som du bidrar till bostadsbyggandet? Läs mer här!

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *