Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Digital transformation – ett framgångsrecept

Digital transformation – ett framgångsrecept
Kameo Kameo Team

Vi lever i en tid där verkligheten gått från att vara fysisk och konkret till att bli digital och datoriserad. Arbetssysslor som tidigare utförts av tjänstemän och personal på fabriker är idag automatiserade och administrerade av tekniska lösningar. Det finns en stolthet i det svenska arvet där industrier som metallutvinning och hanterverkarkonst setts tillbaka på med raka ryggar. Men det är inte bara fysiskt krävande arbeten som digitaliseras. Vi vill idag inte enbart effektivisera arbeten för att slippa utföra dem, vi vill också utveckla tjänster för att öka användarvänligheten och den totala upplevelsen för att ta del av dem. Ett bra exempel på en verksamhet som i grunden varit tvungen att förändra sig är tidningsbranschen, för bara ett par år sedan ansågs papperstidningen ha en självklar plats på frukostbordet, men en förändrad efterfrågan har lett till att människor idag vill ha tillgång till nyheter dygnet runt, på tunnelbanan och i toalettkön. Tidningsbranschen anpassar sig och har tvingats ifrågasätta och justera många gamla sanningar. Den anrika brittiska tidningen ”The Independent” har exempelvis sedan en tid tillbaka helt slutat med papperstidningar och fokuserar nu enbart på det digitala formatet1.

Vad är fördelarna?

Faktum är att allt fler branscher blir onlinebaserade, det i sig gör väl knappast någon förvånad, men det intressanta ligger i vilka fördelar detta kan föra med sig. För privatpersoners sparande har det tveklöst inneburit ökade möjligheter, vi kan idag handla aktier från de flesta av världens hörn genom Avanza eller Nordnet. Införandet av Investeringssparkonton (ISK) år 2012 har gjort att privatpersoner kan spara i aktier och fonder, och sälja av innehav när och hur ofta man vill2. Vad betyder då detta? Att begränsningarna minskar och att vi får mer utrymme att investera i det vi själva faktiskt tror på. Tiden då rådgivare på banken lade fram en hög dokument som skulle signeras och man fick lägga sin framtid i någon annans händer är över. Internet har gjort det möjligt för oss att genomföra ordentliga efterforskningar inför en investering, breddat våra alternativ (klicka här för att se några av de mer udda förslagen) och på så sätt ökat våra chanser till en högre avkastning. En sägning som florerat frekvent på middagar och andra sociala tillställningar på senare år är följande: ”det är alltid bra att investera i fastigheter”. Det är något som varit svårt att säga emot och idén om att investera sitt kapital i att köpa en fastighet har lönat sig på många håll. Men med en mer fluktuerande bostadsmarknad finns inte ens där några garantier för riskfria placeringar. Alla har dock inte kapital nog till att köpa en fastighet, hur bra investering det än är. Kameo vill ändra på detta, möjliggöra för alla människor att investera i fastigheter. Med ett minimumbelopp på femhundra svenska kronor kan alla vara med och låna ut pengar. Med lånebaserad crowdfunding genom en digital plattform ska alla få möjligheten att vara med och utveckla dagens samhälle. Gå in på www.kameo.se för att läsa mer! Och ge dig själv möjligheten att påverka din egen avkastning!

 

1 https://www.svt.se/kultur/medier/inependent-slut-som-papperstidning

2 https://www.konsumenternas.se/spara/olika-sparformer/om-investeringssparkonton-isk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *