Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Delningsekonomins huvudrollsinnehavare Airbnb och Uber – numera svarta får?

Delningsekonomins huvudrollsinnehavare Airbnb och Uber – numera svarta får?
Kameo Kameo Team

Delningsekonomin effektiviserar

Den senaste tiden har det varit mycket skriverier om de företag som i mångt och mycket har kommit att representera delningsekonomin, nämligen Uber och Airbnb. Delningsekonomin är ett ekonomiskt system där tillgångar eller tjänster delas mellan privatpersoner, antingen gratis eller mot en avgift. Delningsekonomin torde leda till effektivisering då resurser utnyttjas mer effektivt. Uber och Airbnb har uppmärksammats för att vara banbrytande företag men den publicitet de har fått under den senaste tiden har varit negativ- och i mångas ögon har bilden gått från att vara spännande, nytänkande företag till bråkmakare.

Den 27:e augusti i år skrev Svd: hyresnämnden stoppar Airbnb- uthyrning. Fallet gällde en kvinna bosatt på Södermalm i Stockholm som hyrt ut sin bostadsrätt till ett antal turister via Airbnb. Det här är det första fallet som prövats i Sverige och utfallet är att den liberalisering av andrahandsuthyrningen som började gälla den 1:a juli 2014, med stöd i Bostadsrättslagen, inte gäller då uthyrningen är ”mer att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur”. Således beslutade hyresnämnden att kvinnan inte får hyra ut sin bostadsrätt på detta sätt (se svt). En ordentlig känga mot Airbnb. Men också mot de svenskar för vilka Airbnb har visat sig vara en riktig guldgruva.

Ett effektivt utnyttjande av resurser vinner vi alla på. Det är bra om de många tomma lägenheterna i Sommarstockholm kan hyras ut till turister. Det är svårt att få tag på hotellrum i Stockholm; i våras skrev DN ”trots att många nya hotell byggts behöver Stockholm flera tusen nya hotellrum de närmaste åren”. En av delningsekonomins hörnstenar är att matcha utbud med efterfråga- vilket Airbnb tycks göra i detta fall.

Men. Det tycks alltid finnas negativa aspekter av banbrytande företeelser. Svd skrev igår att ”Studentbostäder går till rika turister”; 20 000 studenter köar för att få boende i Stockholm. Istället annonseras dessa ut på Airbnb för att locka välbeställda turister. Det är självklart inte rätt.

Uber i blåsväder

Uber har också hamnat i blåsväder. I går skrev Infrastrukturminister Anna Johansson på SvD Brännpunkt att en utredning har initierats av regeringen för ett skärpt regelverk i taxibranschen. Uber gick till motattack genom att lyfta fram de samhällsekonomiska vinster samåkning kan ge – närmare bestämt en miljard kronor om året (bara i Stockholm). Den oberoende studien, av konsultbyrån Copenhagen Economics, visar att det finns potential att minska bilresandet med upp till 37 000 resor per dag, minska trängsel och spara tid för pendlare motsvarande nästan en hel arbetsdag per år. Samåkning kan även minska koldioxidutsläppen med upp till 49 000 ton per år. (Se Uber)

Crowdfunding/crowdlending

Beslutsfattare har även fått upp ögonen för andra områden inom delningsekonomin, nämligen crowdfunding/crowdlending (på svenska s.k. gräsrotsfinansiering.) Detta innebär att många små investerare och privatpersoner går in med pengar i företag som behöver finansiering för att växa. I utbyte får de högre avkastning än sparande på vanliga bankkonton. Regeringen, med Finansmarknadsminister Per Bolund i spetsen, har kungjort att de vill att finansinspektionen påbörjar en kartläggning av den nya finansieringsmetoden. De ska även granska hur andra länder har hanterat reglering av denna marknad.

Förändringarnas tid

Vi lever i en tid där förändringar sker snabbt. Ekonomin svänger och nytänkande uppmuntras. Ändå slår regelverken bakut i sådana här typer av situationer. Det är viktigt att beslutshavare kvickt fattar beslut och att nya regleringar snabbt får genomslag. Långsamma och tidskrävande utredningsperioder passar inte en alltmer snabbföränderlig ekonomi.

Vi som tror på fördelarna med delningsekonomin, vill förhindra att det utnyttjas på ett felaktigt sätt. Således välkomnas reglering av den nya ekonomin.

Men snälla. Reglera inte bort effektivitetsvinsten som delningsekonomin medför.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *