Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Delningsekonomi – tillsammans bär vi ansvaret

Delningsekonomi – tillsammans bär vi ansvaret
Kameo Kameo Team

Delningsekonomi har på senare tid visat sig vara ett framgångsrecept för nystartade företag. Om det beror på ett ställningstagande utifrån ett miljöperspektiv eller om det handlar om rent ekonomiska fördelar är svårt att avgöra. Däremot kan det konstateras att det finns en allt större medvetenhet hos konsumenter. Begreppet ”Delningsekonomi” är förhållandevis nytt, varje år presenterar Institutet för språk och folkminnen1 en lista med ord som ökat i användning eller varit extra aktuella under året, så sent som 2015 återfanns ”Delningsekonomi” i Nyordslistan. Bland företag som utnyttjar delningsekonomins funktioner kan bilpoolen Sunfleet och bokningsplattformen Airbnb nämnas. Intressant i sammanhanget är att de tjänster som erbjudit en lösning som grundar sig i delningsekonomikonceptet på många sätt blivit marknadsledande inom sitt område. Ytterligare exempel är taxi- och samåkningstjänsten Uber som gett de traditionella taxitjänsterna rejäl konkurrens.

 

Vem bär ansvaret?

Genom att nyttja olika typer av materiella ting tillsammans kommer saker till användning i större utsträckning, bilar slipper bli stående och enbart innebära kostnader och hus blir bebodda istället för att stå och damma igen. För att säkerställa framtiden för våra barn och barnbarn behöver vi ta ett större ansvar gentemot den stegrande konsumtionen. I en tid då minimilöner i produktionsländer avslöjas2 och brukstiden för produkter (vem minns inte när en mobiltelefon höll längre än 2 år?) reducerats läggs ett stort ansvar på oss konsumenter. Detta visades nyligen när Apple avslöjades med att aktivt sänkt prestandan på sina enheter3 och frågan kan ställas om dem är ensamma om att göra detta eller om andra aktörer bara inte avslöjats än. Sammanfattningsvis kan sägas att delningsekonomin är här för att stanna, den finansiella sektorn är en bransch där konceptet inte är så långt gången. Finansmarknaden har länge varit fyrkantig och betraktats som tidskrävande och komplicerad att sätta sig in i. Vi på Kameo vill ändra på detta, demokratisera processer och erbjuda alla människor möjligheten att investera i fastighetsprojekt! Kolla in vår hemsida för mer information! Och följ med på den delningsekonomiska revolutionen!

 

1 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistor.html

2 https://www.expressen.se/dinapengar/kvinnorna-syr-hochm-klader-far-tio-kronor-om-dagen/

3 https://digital.di.se/artikel/apple-ber-om-ursakt-for-att-ha-sloat-ner-iphone

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *