Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Crowdfunding x 4 – en introduktion för nybörjaren

Crowdfunding x 4 – en introduktion för nybörjaren
Kameo Kameo Team

Crowdfunding. Du har hört ordet. Kanske du vet att det handlar om att bidra med pengar till något projekt, men inte mer än så. Här ger vi dig som nybörjare en introduktion i de fyra olika typerna av crowdfunding.

 

Crowdfunding kallas ibland för gräsrotsfinansiering på svenska, vilket förklarar betydelsen ganska bra. Det handlar alltså om att man vänder sig till den stora massan för att skaffa kapital till ett projekt. Istället för några få stora investerare, så använder man sig av flera mindre investerare. För entreprenören kan ett stort antal villiga investerare vara en hint om att idén eller produkten är intressant.

 

Från välgörenhet till delägarskap

Crowdfunding blir allt mer populärt. Det finns prognoser som pekar på att delägarbaserad crowdfunding år 2020 kommer att generera mer pengar till företag i uppstartsfasen än traditionella affärsänglar och riskkapitalbolag ihop. Men hur går det till då? Ja, det beror på vilken typ av crowdfunding vi talar om. I Sverige finns det fyra vanliga typer:

 

1. Donationsbaserad. En form som innebär att privatpersoner donerar pengar utan att få något tillbaka. Detta är den enklaste formen av crowdfunding som ofta går ut på att bidra till välgörenhet eller något socialt projekt.

 

2. Belöningsbaserad. Privatpersoner ger pengar i utbyte mot någon form av ersättning, exempelvis förtur till företagets produkter eller någon symbolisk gåva. Den som investerar får alltså inte finansiell avkastning utan en belöning för att ha hjälpt till att förverkliga idén.

 

3. Delägarbaserad. Privatpersoner satsar pengar och får i utbyte aktier i företaget. Den som är med och finansierar blir då delägare i företaget och kan vänta sig en avkastning om företaget går med vinst. Vem som helst kan bli investerare, men för företaget finns det ett antal regler att förhålla sig till enligt aktiebolagslagen.

 

4. Lånebaserad. Privatpersoner lånar ut pengar till företaget, och får senare tillbaka det satsade kapitalet med ränta. Ett alternativ till bankernas sparkonto. Skillnaden är att du får en betydligt bättre ränta med lånebaserad crowdfunding än på bankernas sparkonton: istället för en nästintill nollprocentig ränta så kan du få en möjlig avkastning på 5-15 %.

 

Läs mer: Lånebaserad crowdfunding? Ja det är något för dig!

 

Vi på Kameo sysslar med den sista formen av crowdfunding, den som kallas lånebaserad. Hos oss kan du investera i företagslån till entreprenörer som i sin tur kan genomföra ett fastighetsprojekt eller utveckla sitt företag med hjälp av finansieringen. Inte medlem ännu? Läs mer och registrera dig här.

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *