Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Checklista: Frågorna du behöver ställa dig varje gång du investerar

Checklista: Frågorna du behöver ställa dig varje gång du investerar
Kameo Kameo Team

Funderar du på att spara pengarna på ett sparkonto? Investera i fonder eller aktier? Eller vill du kanske testa crowdfunding? Oavsett vilken typ av investering du ska göra, så finns det vissa frågor du bör ställa dig innan du tar beslut kring din ekonomi. Här är en liten checklista som kan hjälpa dig på vägen!

 

1. Vet du vad du investerar i?

Innan du gör en investering bör du skaffa dig så mycket information som möjligt om de olika sparformer och investeringsprodukter som finns. Detta är en grundregel du alltid bör följa – oavsett om det gäller aktier, fonder, obligationer, fastigheter, guld eller nyheter som till exempel kryptovaluta och crowdfunding.

Crowdfunding innebär exempelvis att många småsparare – ”the crowd” – hjälper företag att finansiera sina projekt i utbyte mot delägarskap och/eller möjlighet till framtida avkastning. Men det är viktigt att skilja mellan aktie- och lånebaserad crowdfunding, eftersom risktagandet ser väldigt olika ut hos dessa båda alternativ.

 

2. Vilken risk tar du?

Risken skiljer sig mycket åt mellan olika investeringar och det är viktigt att du undersöker om det finns garantier eller andra saker som skyddar ditt kapital. Låt oss återigen ta crowdfunding som exempel:

Med aktiebaserad crowdfunding investerar du i aktier och blir minoritetsägare i ett företag. Går det bra för företaget kan du räkna med en hög avkastning. Men om det inte går bra får du kanske inte någon avkastning alls. Det finns inte heller någon garanti att du får tillbaka ditt investerade kapital. Alltså tar du en ganska hög risk när du väljer aktiebaserad crowdfunding.

Betydligt mindre riskfyllt är det att satsa på lånebaserad crowdfunding. Det innebär att du lånar ut pengar till specifika projekt och erhåller avkastning i form av ränta på det utlånade beloppet. Förhållandet mellan dig och låntagaren regleras av ett bindande låneavtal som anger ränta, säkerhet och löptid. Låntagaren har alltså en uttalad skyldighet att betala tillbaka det investerade beloppet och företaget måste uppvisa goda resultat innan lånet beviljas. Skulle företaget trots detta gå i konkurs, har lånekapitalet högre prioritet än aktiekapitalet. Därmed kommer du och övriga långivare att ersättas i första hand och aktieägarna i andra hand.

 

3. Hur stor blir din avkastning?

Avkastning anges i procent och kan vara i form av exempelvis ränteutbetalning eller aktieutdelning. Observera att avkastningen kan vara negativ: väljer du till exempel att inte göra något alls med dina pengar, utan bara låter dem stå kvar på ditt bankkonto, är risken stor att pengarna kommer att minska i värde. Riksbankens minusränta gör att de flesta vanliga bankkonton numera har ca 0 % sparränta och inte ger någon avkastning alls. Faktum är att du egentligen förlorar pengar eftersom det råder inflation. Med Sveriges inflationsmål på 2 % bör du därför välja ett sparkonto med minst 2 % ränta om dina pengar ska behålla sitt värde – och då har du ändå inte räknat med kapitalskatten på 30 %.

Det finns mindre banker och finansbolag som fortfarande erbjuder höga sparräntor till privatpersoner, så det kan vara en god idé att titta närmare på dessa. Men vill du vara säker på att pengarna ska växa, bör du undersöka andra investeringsalternativ. De medför något högre risk, men har verkligen förutsättningar att ge dig en högre ​avkastning.

 

P.S. Du vet väl att du kan läsa utförligare projektbeskrivningar om varje lån som registrerad investerare på Kameo? Så att du lätt kan ha koll på vad det är du investerar i, till vilken risk och med vilken avkastning!

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *