Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Börja investera? Här är orden du måste ha koll på

Börja investera? Här är orden du måste ha koll på
Kameo Kameo Team

Det finns många ord inom finansvärlden som kan kännas lite knepiga, särskilt om man är nybörjare. För att underlätta för dig har vi på Kameo sammanställt en lista med några av de vanligaste orden. Det ska vara enkelt att börja investera!

 

Aktier

Aktier är ägarandelar i ett aktiebolag. De ger rösträtt på bolagsstämman och kan stiga och sjunka i värde.

 

Avkastning

Avkastningen är skillnaden mellan en placerings ursprungliga värde och värdet när pengarna betalas tillbaka till investeraren. Den uttrycks vanligen i kronor eller som procent av den totala tillgången och kan vara såväl positiv som negativ.

 

Belåningsgrad

Belåningsgraden är förhållandet mellan det lån som finns på en fastighet och dess marknadsvärde eller köpeskilling. Exempel: om ett fastighetsbolag genomför ett bostadsprojekt för 20 miljoner kronor och lånar 15 av dessa är belåningsgraden 75%.

 

Borgen

Att gå i borgen innebär att man tar ekonomiskt ansvar för någon annan. Det kan gälla både privatpersoner (fysisk person) och företag (juridisk person).

 

Bottenpant

Se förklaring under pantbrev.

 

Crowdfunding

Crowdfunding innebär att flera personer går samman och finansierar ett projekt. Vad finansieringen innebär och vad “the crowd” får tillbaka varierar:

  • Lånebaserad crowdfunding: Du lånar ut pengar till en person eller ett företag under en viss period och får ränta.
  • Aktiebaserad crowdfunding: Du får ägarandelar i ett företag mot en viss summa pengar.
  • Belöningsbaserad crowdfunding: Du får en produkt eller tjänst tillbaka som tack för pengarna du ger till ett företag eller en person.
  • Donationsbaserad crowdfunding: Du ger pengar till en person eller ett företag utan något i utbyte.

 

Deflation

Att det råder deflation innebär att den allmänna prisnivån i samhället sjunker och att pengarnas värde ökar. Motsatsen till deflation är inflation.

 

Diversifiera

Att sprida sina investeringar på flera olika områden brukar kallas att diversifiera. Det kan handla om att investera i olika typer av tillgångar (som exempelvis aktier, fonder, crowdfunding, fastigheter och guld) men också om att investera i olika alternativ inom ett tillgångsslag (till exempel olika projekt inom crowdfunding).

 

Fastighetslån

Ett fastighetslån är ett lån som används för finansiering av förvärv/utveckling av en tomträtt eller fastighet. Som säkerhet används ofta pantbrev.

 

Fond

En fond är en samling värdepapper, innehållande till exempel aktier och/eller räntebärande papper. Investerare kan köpa andelar i fonden och dess värdepapper, som kan sjunka och stiga i värde.

 

Företagslån

Ett företagslån är ett lån som används av ett bolag. Säkerheten för lånet kan variera.

 

Inflation

Att det råder inflation innebär att den allmänna prisnivån i samhället ökar och att pengarnas värde minskar. Motsatsen till inflation är deflation.

 

Kapital

Ordet “kapital” kan ha många betydelser. Ett exempel är den relativt konkreta definitionen “tillgångar minus skulder”. Men rent allmänt kan det också syfta på en persons finansiella förmögenhet.

 

Kassaflöde

Kassaflöde syftar på de faktiska transaktionerna av pengar in och ut från ett företag.

 

Kreditbedömning

En kreditbedömning innebär att en långivare undersöker och analyserar en låntagares kreditvärdighet.

 

Kreditbetyg

Kreditbedömningen (se ovan) resulterar ofta i ett sammanvägt betyg av låntagaren, kallat kreditbetyg. Betyget indikerar låntagarens kreditvärdighet.

 

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet syftar på ett lands, ett företags eller en persons förmåga att betala sina skulder.

 

Pantbrev

Ett pantbrev (också kallat bottenpantbrev, eller bara bottenpant) utfärdas som bevis för att en fastighet har intecknats hos Lantmäteriet och ges från låntagare till långivare som säkerhet. Det innebär att om låntagaren inte kan betala sitt sitt lån kommer den som har pantbrevet att få pengarna för fastigheten i första hand.

 

Risk

Det finns ingen allmänt accepterad definition av risk. Det kan antingen syfta på sannolikheten för att en viss händelse inträffar, på konsekvenserna av att denna händelse inträffar, eller en kombination av de båda. Du kan läsa mer om risk och avkastning i relation till Kameos plattform här.

 

Riskbetyg

Se kreditbetyg.

 

Ränta

Ränta brukar ofta beskrivas som “priset på pengar”. Det kan till exempel vara det pris du betalar för att låna pengar eller den avkastning du får på dina insatta pengar. Räntan uttrycks oftast i procent av totalbeloppet och kan vara antingen fast eller rörlig.

 

Rörelsekapital

Det kapital som ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten brukar kallas för rörelsekapital. I grunden är det en redovisningsterm, som betecknar samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *