Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Beteendeekonomi – rationalitet vs magkänsla

Beteendeekonomi – rationalitet vs magkänsla
Kameo Kameo Team

Psykologi sägs vara viktigt vid ekonomiska affärer. Människor är flockdjur och läser gärna in signaler från andra innan man beter sig på ett visst sätt, vi vill gärna att någon i vår närhet ska föreslå, rekommendera eller gå i god för en vara eller tjänst innan vi tar steget och genomför köpet. Olika teorier om varför vi beter på det ena eller det andra sättet har presenterats av forskare under många år. Att ämnet är engagerande och i tiden belystes inte minst av att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfreds Nobels minne 2017 tilldelades Richard Thaler1 för sin forskning kring vad han kallar ”Nudging”, rakt översatt ”Knuffning”. Konceptet, som är framtaget av bl.a. Thaler själv, innebär att vi blir knuffade i en viss riktning genom vissa utstuderade metoder eller förändringar styrda av till exempel staten eller en institution. Incitamentet ska vara att ge människor chansen att fatta beslut som uppfattas som bra, själva knuffen i rätt riktning sker i olika grad diskret och outtalat.

”Genom att veta hur människor tänker kan vi göra det enklare för dem att fatta beslut som är bäst för dem, deras familjer och samhället i stort” – Richard Thaler och Cass Sunstein i boken ”Nudge” 2008.

För att exemplifiera hur man kan tillämpa ”Nudging” kan du läsa om hur man gjorde för att få besökare på Amsterdams flygplats att tillsammans hålla renare på toaletterna här.

Applicerbart på många beslut

Vare sig vi knuffas mot ”rätt” riktning eller att vi aktivt väljer att följa någon vi litar på så blandar vi in psykologin i vad vi vill ska vara rationella beslut. Att investera sina hårt förvärvade pengar är för många både ångestfyllt och nervöst, det handlar trots allt om att skapa sig själv förutsättningar för en trygg framtid. Därför kan det tyckas märkligt att vi i många fall inte använder oss av faktabaserad information och statistik inför en investering, utan snarare väljer att göra som andra eller gör egna analyser av hur det har gått tidigare.2 Möjligheterna är idag i stort sett oändliga vad det gäller investeringar, men detta har också resulterat i att högre krav ställs på oss, i form av myndiga individer med ansvar för vår egen ekonomi. Riskavvägningar sker kontinuerligt för alla som på något sätt arbetar med finansiella medel och ter sig för dessa vara en självklarhet. Men ses samtidigt av många som ett konstaterande snarare än en bedömning. Det är av stor vikt att förstå det svåra och komplexa i att göra en riskbedömning. Kameo arbetar hårt för att reducera utrymmet för felaktiga bedömningar och därför diskuteras och bedöms alla låneansökningar av flera olika medlemmar av vår Kreditkommitté med lång erfarenhet och djup kunskap inom området. Men med det sagt, ha alltid i åtanke att investera genom Kameo innebär alltid en risk, och kan leda till förlust av investerat kapital. Historisk avkastning på Kameos plattform är ingen garanti för framtida avkastning.

Glöm inte att följa oss på Facebook för att hänga med på vår resa mot en finansiell marknad där större utrymme ges åt finansiering och sparande åt alla!

 

1 https://www.theguardian.com/world/2017/oct/09/nobel-prize-in-economics-richard-thaler

2 https://money.usnews.com/money/personal-finance/mutual-funds/articles/2015/05/26/7-behavioral-biases-that-may-hurt-your-investments

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *