Kameo blogg

Investeringar som skapar    

5 tecken på att du har hittat en attraktiv investering

5 tecken på att du har hittat en attraktiv investering
Kameo Kameo Team

Hur vet man om man har hittat en attraktiv investering? Framförallt handlar det om att det finns tydlig information och en planering för projektet, men du ska också känna dig trygg med investeringarna du gör. Här får du några tips på hur du märker att du hittat en attraktiv investering!

 

Det finns mängder av val man kan göra när det gäller vilka investeringar man ska välja. Vilken typ av sparande är en del av frågan, och vilka projekt man vill investera i är en annan. När mängden val blir alltför stor kan det vara skönt att få lite stöd i hur man kan tänka och hur man avgör om man hittat en attraktiv investering.

 

1. Det finns en tydlig tidsplan för genomförandet och återbetalningen

 

För att lyckas uppnå sitt mål är det viktigt att man har en plan. För dig som investerar handlar det om att kunna bedöma om projektet kommer kunna genomföras inom rimlig tid, och att det finns en återbetalningsplan som du är nöjd med.

 

2. Den som genomför projektet står också för en stor del av risken och bidrar med eget kapital

 

I stora projekt som pågår under lång tid är ofta många olika aktörer inblandade. Det viktiga är att den som genomför och håller i projektet tror på det och att det kommer genomföras på ett lyckat sätt. Det kan de visa genom att själva vara med och delfinansiera. Genom att själva ha en insats och ta en del av risken ligger det i deras intresse att projektet genomförs på ett bra sätt.

 

3. Det finns referensprojekt eller andra projekt att jämföra med

 

I bästa fall finns det referensprojekt att visa upp. Att ha ett projekt att jämföra med underlättar för dig som ska bedöma om du vill investera eller inte. Har den som leder projektet gjort någonting likadant eller liknande har de troligtvis en del erfarenhet samtidigt som de har visat att de klarar av att slutföra ett projekt. Antingen är det ett likadant projekt eller jämförbart, oavsett ger det dig en känsla av motpartens förmåga.

 

4. Det är tydliga villkor som du förstår

 

Är det lätt för dig att förstå vad som krävs av dig som investerare? Är det tydligt vad som krävs av den som genomför projektet och vilket ansvar som ligger på respektive part? En attraktiv investering har tydliga villkor där ingenting döljs. All fakta som är relevant för dig som investerare ska vara tydlig och öppen samt lätt att förstå. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, som man brukar säga.

 

5. Du känner att du har tillräckligt med kunskap för att kunna göra en bra bedömning

 

Slutligen ska du känna dig trygg med din investering. Vissa kallar detta för magkänsla, andra menar att det är känslan av att inte ha några fler frågor. Man ska inte behöva oroa sig när man väl investerat, utan det ska räcka med att följa upp regelbundet. Om du har en bra känsla, och tycker att du vet tillräckligt för att göra en bra bedömning – då är det troligtvis så också!

 

Är du intresserad av att se om vi har en investering för dig bland våra aktuella lån? Klicka här!

 


Kameo har tillstånd hos Finansinspektionen och är startat och finansierat av erfarna entreprenörer från Sverige och Norge. Att investera via Kameo ger en hög förväntad avkastning och god säkerhet, men det finns alltid en risk. Läs mer om avkastning och risk på kameo.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *