Kameo blogg

Investeringar som skapar    

4 tankefel som påverkar dina investeringar

4 tankefel som påverkar dina investeringar
Kameo Kameo Team

Om ekonomi enbart hade handlat om att göra matematiska beräkningar så hade vi alla varit experter på området. Men nu handlar inte pengar bara om siffror – även psykologiska faktorer spelar in.

Inom socialpsykologin är det allmänt accepterat att vi människor styrs av olika kognitiva partiskheter, så kallade cognitiv biases. De påverkar våra tankar och vårt agerande på olika sätt – för det mesta utan att vi är medvetna om det.

Troligtvis påverkar dessa partiskheter även dig och ditt sätt att hantera din ekonomi. Att bli medveten om de psykologiska aspekterna är därför viktigt om du vill ta välgrundade ekonomiska beslut. Här listar vi fyra av alla de tankefel som kan uppstå på grund av våra partiskheter:

 

”Det har gått bra nu, så det kommer det göra framöver också”

Vår tendens att tro att det som nyligen hänt kommer fortsätta ske i framtiden kallas recency bias. Ett exempel på detta fenomen är när människor investerar i aktier/fonder/företag som gått bra de senaste månaderna i hopp om att det kommer vara ett lyckat val för framtiden. Detta trots att tidigare resultat inte är någon garanti för fortsatt framgång.

Det största problemet med tankesättet ovan är att vi låter den senaste informationen styra våra beslut, fastän vi borde ha ett mer långsiktigt perspektiv. Till exempel är det inte bra att låta de bästa fonderna för 2015 styra ens pensionssparande – i ett sådant fall bör man istället vägledas av de fonder som klarat sig bäst under de senaste 10 åren.

 

”Jag har ju redan X, därför kan jag lika gärna Y”

Ett annan vanlig psykologisk fälla är att fortsätta lägga tid/energi/pengar på något vi börjat investera i, trots att det har en negativ utveckling. Detta kallas sunk-cost fallacy och beror på att vi inte vill konfronteras med vårt dåliga val – om vi avslutar satsningen förlikar vi ju oss med att vi inte kommer få tillbaka det vi redan förlorat. Personer som behåller underpresterande aktier/fonder/sparkonton i hopp om att det ska vända är ett exempel på detta.

För att komma runt tankefelet behövs det två steg. Det första är att identifiera situationerna då man trillar i fällan och tänker att ”jag har ju redan x, därför kan jag lika gärna y”. Steg nummer två är att istället tänka ”pengarna jag sätter in här blockerar mig från andra, potentiellt bättre alternativ” och räkna på hur mycket dyrare ens misstag blir om man fortsätter.

 

”Det här kommer gå bra, det är jag säker på”

Att ha ett bra självförtroende är positivt ur flera aspekter. Men det kan också leda till att vi övervärderar våra förmågor och tror att vi kan/vet mer än vad vi gör. Ett exempel på detta fenomen, som kallas overconfidence effect, är personer som lyckats med några investeringar och sedan känner att de kan slå Wall Street.

Problemet är bara att ingen egentligen kan förutspå marknaden. Det är därför bättre att som privatperson inse sina begränsningar och istället utgå ifrån en mer passiv investeringsstrategi. Om man känner sig fast i den hetsiga aktiehandeln kan det också vara bra att rannsaka sig själv och de risker man tar – många som lider av för högt självförtroende är rädda för att misslyckas.

 

”Kolla, jag tog rätt beslut!”

Det fjärde och sista tankefelet som vi kommer ta upp i detta inlägg kallas confirmation bias. Denna psykologiska fälla innebär att vi söker och filtrerar information, samt rationaliserar olika fakta utifrån vår egen ståndpunkt för att på så sätt känna att vi har gjort rätt val. Valet kan gälla alltifrån en nyinköpt tröja till att gå in som delägare i ett företag – oavsett typ av situation så vill vi ha rätt.

Det finns ett flertal sätt att komma runt detta ”bekräftelsebehov”. Ett första är att identifiera situationer då man går i försvarsställning, eftersom det ofta är en trigger till att söka verifierande information. Ett annat tips är att testa på den andra sidan: om du tycker att fonder är det bästa investeringsalternativet kanske du ska testa crowdlending för att bredda perspektivet.

 

Genom att vara medveten om de olika tankefel som påverkar din vardag kan du ta mer välgrundade beslut, även när det gäller dina investeringar. Håll därför utkik här på bloggen – vi kommer berätta om fler kognitiva partiskheter i en andra artikel!


Detta inlägg är inspirerat av artikeln ”Seven Mental Biases That Can Impact How You Invest”. De kognitiva partiskheterna är bevisade inom socialpsykologin och återfinns i t ex psykologen Elliot Aronsons bok ”The social animal”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *