Kameo blogg

Investeringar som skapar    

Från individualister till kollektivister

Från individualister till kollektivister
Kameo Kameo Team

Förra torsdagen var en glädjens dag för våra grannar i väst. Sjuttonde maj är lika med Norges nationaldag och nog är det en del svenskar som är lite avundsjuka på det mer uppskruvade firandet jämfört med vår egen, något nedtonade, nationaldag. Det finns fler skäl än det färgglada firandet att titta västerut, på ett land som sitter på många kompetenser. Hur blir man världsledande i längdskidåkning? Hur bygger man hotellkomplex som blir internationellt uppmärksammade? Hur förvaltar man en oljefond värd runt 9000 miljarder SEK?

Närheten gör oss på många sätt lika, den förenar vårt sätt att vara och buntar man ihop oss blir vi tillsammans refererade till som ”skandinavier”. Trots att vi 2018 är långt mer sofistikerade och utvecklade än på 1100-talet kallas vi än idag för nordiska vikingar av länderna på andra sidan Atlanten. Den världskände socialpsykologen Geert Hofstedes största bidrag till forskningen sägs vara hans modell för att jämföra kulturella värderingar. I något som Hofstede kallar ”Kulturdimensionsteorin” delas vårt sätt att vara upp i sex stycken olika kategorier.

Genom tabellen ovan kan vi med blotta ögat utläsa en jämnhet mellan de två länderna. Utan att grotta ned sig alltför mycket i vad varje kategori betyder i sig (för den intresserade finns en förklaring här) kan det konstateras att människor från Sverige och Norge tycks vara förhållandevis lika ändå. Modellens initiala funktion är att jämföra olika befolkningars inställning till arbete, och utifrån resultatet avgöra om en viss organisationsstruktur fungerar i ett visst land. Så med staplarna ovan i åtanke borde vi alltså ha snarlika idéer kring hur en verksamhet ska fungera?

Hofstede säger till exempel såhär om kategorin ”Individualism”:

“In Individualist societies people are supposed to look after themselves and their direct family only. In Collectivist societies people belong to ‘in groups’ that take care of them in exchange for loyalty.”

Men tillägger:

“The employer/employee relationship is a contract based on mutual advantage, hiring and promotion decisions are supposed to be based on merit only. Feedback is direct and nepotism is not encouraged.”

Är vi alltså individualister som bara vill fylla vårt egenvärde och bli lämnade ifred? Kanske är det inte alltid så enkelt att sätta en etikett på ett helt lands värderingar. Kanske går det att säga att det alltid finns två sidor av ett mynt. Och kanske förändrar vi oss med tiden.

En marknad som ofta byggt på individualistiska beslut för egen vinning är finansmarknaden, och konstigt vore väl annat tycker vissa. Vi vill att våra pengar ska öka i värde. Vi räknar procentenheter, uppskattar förväntat värde med hjälp av statistik och letar efter gynnsamma investeringar med ljus och lykta. Personer som sitter på information och kunskap som eventuellt kan generera pengar är sällan sugna på att dela med sig, kanske till några utvalda, men troligtvis inte till allmänheten. På liknande sätt har investeringar i fastighetsprojekt fungerat, gemene man har inte haft samma möjlighet som större spelare att vara med och investera i någon större utsträckning. Detta vill vi ändra på, Kameo vill vara med och genomföra en demokratisering av finansbranschen. De delningsekonomiska strömmarna har gjort att allt fler kan vara med och gemensamt skapa förutsättningar för varandra, ett resultat av detta är att fler kan var med och investera i fastighetsprojekt.

Gå in på www.kameo.se för att läsa mer om hur du kan ta del av årsräntor på mellan 5-15% och samtidigt bidra till att låntagare kan förverkliga sina mål.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *